Có 1 kết quả:

Wēng Shān

1/1

Wēng Shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 昂山[Ang2 Shan1]