Có 1 kết quả:

chì tāng

1/1

chì tāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

shark-fin soup