Có 1 kết quả:

qiáo zuǐ yù ㄑㄧㄠˊ ㄗㄨㄟˇ ㄩˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Terek sandpiper (Xenus cinereus)