Có 1 kết quả:

qiào bǎn

1/1

qiào bǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

a see-saw