Có 1 kết quả:

qiào bǎn ㄑㄧㄠˋ ㄅㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

a see-saw