Có 1 kết quả:

qiáo chǔ

1/1

qiáo chǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

person of outstanding talent