Có 1 kết quả:

cuì jīn juān ㄘㄨㄟˋ ㄐㄧㄣ ㄐㄩㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Asian emerald cuckoo (Chrysococcyx maculatus)