Có 1 kết quả:

cuì jīn juān

1/1

cuì jīn juān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Asian emerald cuckoo (Chrysococcyx maculatus)