Có 1 kết quả:

cuì niǎo

1/1

cuì niǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

kingfisher

Một số bài thơ có sử dụng