Có 1 kết quả:

qiào wěi ba

1/1

qiào wěi ba

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to be cocky