Có 1 kết quả:

qiào yìng ㄑㄧㄠˋ ㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) hard
(2) erect
(3) to be in erection