Có 1 kết quả:

fān zi quán

1/1

fān zi quán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Fanziquan - "Overturning Fist" - Martial Art