Có 1 kết quả:

fān shān yuè lǐng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to pass over mountains ridges (idiom); fig. hardships of the journey