Có 1 kết quả:

fān shǒu wéi yún fù shǒu biàn yǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. turning his hand palm up he gathers the clouds, turning his hand palm down he turns them to rain
(2) very powerful and capable (idiom)