Có 1 kết quả:

fān jiǎo

1/1

fān jiǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to stir up
(2) to turn over