Có 1 kết quả:

fān yǒng

1/1

fān yǒng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to roll over and over (of billows or clouds)