Có 1 kết quả:

fān gǔn

1/1

fān gǔn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to roll
(2) to boil