Có 1 kết quả:

fān chǎo

1/1

fān chǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to stir-fry