Có 1 kết quả:

fān rán huǐ wù

1/1

fān rán huǐ wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to see the error of one's ways
(2) to make a clean break with one's past