Có 1 kết quả:

fān qiáng

1/1

fān qiáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to climb over the wall
(2) fig. to breach the Great Firewall of China