Có 1 kết quả:

fān bái yǎn

1/1

fān bái yǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to roll one's eyes