Có 1 kết quả:

fān gài

1/1

fān gài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) flip-top (mobile phone, handbag etc)
(2) to rebuild
(3) to renovate