Có 1 kết quả:

fān shí yù

1/1

fān shí yù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) ruddy turnstone (Arenaria interpres)