Có 1 kết quả:

fān shí yù ㄈㄢ ㄕˊ ㄩˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) ruddy turnstone (Arenaria interpres)