Có 1 kết quả:

fān kōng chū qí

1/1

fān kōng chū qí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to overturn empty convention, and display originality (idiom); new and different ideas