Có 1 kết quả:

fān kōng chū qí ㄈㄢ ㄎㄨㄥ ㄔㄨ ㄑㄧˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to overturn empty convention, and display originality (idiom); new and different ideas