Có 1 kết quả:

fān piānr

1/1

fān piānr

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to turn a page
(2) (fig.) to turn over a new leaf