Có 1 kết quả:

fān táng

1/1

fān táng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

fondant (loanword)