Có 1 kết quả:

fān liǎn

1/1

fān liǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to fall out with sb
(2) to become hostile