Có 1 kết quả:

fān yì zhě

1/1

fān yì zhě

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) translator
(2) interpreter