Có 1 kết quả:

fān gēn tou

1/1

fān gēn tou

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to turn a somersault