Có 1 kết quả:

fān gēn dǒu

1/1

fān gēn dǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to turn a somersault