Có 1 kết quả:

fān chē yú

1/1

fān chē yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

ocean sunfish (Mola mola)