Có 1 kết quả:

fān kāi

1/1

fān kāi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to open up