Có 1 kết quả:

fān lǐng

1/1

fān lǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) turndown collar
(2) lapel