Có 1 kết quả:

lǎo bàn

1/1

lǎo bàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(of an elderly couple) husband or wife