Có 1 kết quả:

lǎo ér

1/1

lǎo ér

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) father
(2) husband
(3) old man