Có 1 kết quả:

lǎo qiān

1/1

lǎo qiān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cheat
(2) swindler (in gambling)