Có 1 kết quả:

lǎo bàn tiān

1/1

lǎo bàn tiān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(coll.) a long time