Có 1 kết quả:

lǎo tài pó

1/1

lǎo tài pó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

old woman (at times contemptuous)