Có 1 kết quả:

lǎo tóu zi

1/1

lǎo tóu zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (coll.) old man
(2) (said of an aging husband) my old man