Có 1 kết quả:

lǎo tào zi

1/1

lǎo tào zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) old methods
(2) old habits