Có 1 kết quả:

lǎo hǎo rén

1/1

lǎo hǎo rén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

one who tries never to offend anybody