Có 1 kết quả:

lǎo pó

1/1

lǎo pó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(coll.) wife

Một số bài thơ có sử dụng