Có 1 kết quả:

lǎo zì hào

1/1

lǎo zì hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

shop, firm, or brand of merchandise with a long-established reputation