Có 1 kết quả:

lǎo jiā zéi

1/1

lǎo jiā zéi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(dialect) sparrow