Có 1 kết quả:

Lǎo shān Zì xíng chē guǎn ㄌㄠˇ ㄕㄢ ㄗˋ ㄒㄧㄥˊ ㄔㄜ ㄍㄨㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Laoshan Velodrome, a Beijing 2008 Olympics venue