Có 1 kết quả:

lǎo nián xìng chī dāi zhèng

1/1

Từ điển Trung-Anh

senile dementia