Có 1 kết quả:

lǎo yāo

1/1

lǎo yāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

youngest