Có 1 kết quả:

lǎo chéng chí zhòng

1/1

lǎo chéng chí zhòng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) old and wise
(2) experienced and knowledgeable