Có 1 kết quả:

lǎo dàn

1/1

lǎo dàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

old woman role in Chinese opera