Có 1 kết quả:

lǎo lái qiào

1/1

lǎo lái qiào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) old person who dresses up as teenager
(2) mutton dressed as lamb