Có 1 kết quả:

lǎo lái shào

1/1

lǎo lái shào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

old but young at heart