Có 1 kết quả:

lǎo yàng zi

1/1

lǎo yàng zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) old situation
(2) things as they were